top of page

Naše poslanie

Naším poslaním je vychovávať výkonnostných veslárov a veslárky do reprezentácie, udržiavať veslársky šport a rozvíjať komunitu, zveľaďovať areál a lodenicu klubu. Hlavnou víziou je zostaviť a dostať ženskú osemveslicu na LOH 2032.

70602212_2643331449032499_3923351100459057152_n.jpg
116950088_3403726172993019_1395619004210655229_n.jpg

História klubu

Už v roku 1862 vznikol v Bratislave prvý veslársky klub a v roku 1958 vznikol prvý vysokoškolský veslársky oddiel pri TJ Slávia Bratislava. Zakladateľom bol asistent Katedry telesnej výchovy Stavebnej fakulty SVŠT Ctibor Reiskup (aktívny pretekár, reprezentant Československa, člen osemveslice na Majstrovstvách Európy a na OH v Melbourne). Veslársky oddiel Slávie sa stal oporou veslovania na Slovensku. Oddiel vychoval viacerých úspešných reprezentantov a stal sa predstaviteľom akademického veslovania v ČSSR a SR.

Prečítajte si celú bohatú históriu vzniku a formovania klubu.

Súčasnosť

Slávia STU Bratislava je klub, ktorý inšpiruje ľudí k športu a buduje komunitu prostredníctvom veslovania. Naši členovia pravidelne súťažia na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Veslovanie je tímový šport. Spolu trénujeme, pretekáme a spoločne víťazíme.

Ako veslári a tréneri trávime v našom družstve veľa času, a preto náš klub existuje nielen ako školiace zariadenie, ale sme aj priateľskou a sociálnou skupinou s množstvom akcií a aktivít. Všetky naše aktivity sú zamerané a prispôsobené potrebám našich zverencov s prihliadnutím na ich individuálne potreby. 

 

Prostredníctvom športu rozvíjame u detí zodpovednosť, cieľavedomosť, bojovnosť, učíme ich znášať výhry ale aj prehry a zároveň  budujeme lásku nielen k veslovaniu, športu a pohybu, ale aj k zdravému životnému štýlu a oceneniu príležitostí, ktoré šport ponúka.

116883928_3403725846326385_4787738885440992452_n.jpeg
P1012135.jpg

Našich zverencov učíme usilovne pracovať a napredovať vo viacerých oblastiach svojho rozvoja, na vode aj mimo nejZúčastňujeme sa vždy na pretekoch usporiadanými slovenskými klubmi, s ktorých samozrejme najdôležitejšie sú Majstrovstvá Slovenska. Ďalej sú to preteky najmä v okolitých štátoch ako Rakúsko, Česko a Maďarsko. Pretekárky a pretekári, ktorí majú výkonnosť alebo sa dostanú do reprezentácie, sú už nominovaní na súťaže po celom svete, ako sú Svetové poháre, Majstrovstvá sveta a Európy a iné. Sami organizujeme raz ročne preteky Memoriál Ctibora Reiskupa na Zlatých pieskoch zvyčajne ku koncu septembra. Preteky navštevujú domáce aj zahraničné kluby a minulý rok sa konal už 52. ročník.

Aktuálne má klub 70 členov, 20 mladých pretekárov (najmladšia veslárka má 12 rokov). 

Výhody

Našim členom poskytujeme ideálne zázemie na rozvoj.

Klub je situovaný na Zlatých pieskoch, na kľudnej vode, ktorá umožňuje bezpečnú výuku aj pre úplných začiatočníkov.  Lodenica sa nachádza  v peknom areáli dostupnom MHD z Bratislavy a okolia. 

 

Tréning a príprava je pod odborným vedením hlavného trénera Mgr. Petra Schickhofera, PhD, trénera výpravy z LOH Atlanta 1996. Aj to zabezpečí, že potenciálny talent neostane bez pozornosti a bude rozvíjaný. Náš klub vychoval aj olympionikov a veríme, že v tom budeme pokračovať.

117109093_3403726629659640_5104587614855340469_n.jpg
116878356_3403726289659674_2334134425737252222_n.jpg

Naši pretekári jazdia na nových a zachovaných lodiach, čo im umožňuje nielen mať väčšiu radosť z veslovania, ale tiež mať výhodu na súťažiach.

V lodenici žijeme komunitou. Nie je to len o športe, ale spájame aj rodičov na akciách, opekačkách…

Náš klub vznikol ako univerzitný klub. K akademickým koreňom sa naďalej hlásime aj tým, že neuprednostňujeme šport pred vzdelaním. Veríme, že výsledky v škole majú ísť ruka v ruke s výsledkami v športe.  

Vedieme deti a mládež k vytrvalosti, orientácii na cieľ, k rešpektu k iným a fair-play. Akékoľvek zvýhodňovanie, protekcia a neprofesionalita u nás nemá miesto.

bottom of page