top of page

Naše úspechy

Vybrané výsledky najlepších veslárov nášho klubu od vzniku samostatnej Slovenskej republiky 1993

bottom of page