top of page
  • Peter Legény

"Poď veslovať v Ružinove"

Vďaka finančnej podpore z grantu MČ Ružinov sme v roku 2022 kúpili dve lode

vhodné pre výcvik nových záujemcov o veslovanie ako aj pre tréning začiatočníkov. Od septembra sú naplno využívané najmä tými, ktorí začali veslovať v tomto roku.